Je bent hier:

Stappenplan

Hoe begin ik een nieuwe taal?

Het is altijd weer een wonder als er een nieuwe taal van het stripboek Jezus Messias beschikbaar komt. Gebeden worden verhoord wanneer mensen kennismaken met Jezus in woorden en beelden die tot hun hart spreken. Om een nieuwe taaleditie te kunnen drukken zijn een aantal stappen nodig:

1. Plan maken

Er is een plan nodig om de boeken te verspreiden. Wie gaat dat doen? Met wie wordt er in het betreffende taalgebied samengewerkt?

2. Kosten

Er is geld nodig voor het vertalen, drukklaar maken en drukken. Wie gaan daarvoor benaderd worden?

Een stripboek drukken kost tussen de 1,50 en 3 euro, afhankelijk van de oplage, het land en de verschepingskosten. Voor de eerste 1000 boeken is ongeveer 1000 euro nodig voor vertalen en drukklaar maken en ongeveer 3000 euro voor het drukwerk.

3. Begeleiding

Zijn deze twee actiepunten genomen, dan kan er contact opgenomen worden met ons voor de begeleiding van het proces van vertalen tot en met drukwerk afleveren. 

4. Vertaling

Het stripverhaal moet vertaald worden. Daar zijn bekwame mensen voor nodig die de taal als moedertaal beheersen en bekend zijn met de Bijbel. Wie gaan dat doen?

5. Plaatsing tekst

De tekst moet door de vertalers in een template getypt worden. Wij leveren de digitale bestanden van het omslag en binnenwerk waar de teksten ingezet kunnen worden.  

6. Controle

Alle pagina’s moeten door de vertalers nagekeken worden voordat ze door de vormgever of drukker drukklaar gemaakt worden.  

7. Drukken

Als de oplage bepaald is, het geld beschikbaar is en de digitale bestanden klaargemaakt zijn kan er gedrukt worden. Meestal gebeurt dat in het betreffende land. Wie gaat er drukken? Wie geeft de drukopdracht en is verantwoordelijk voor de boeken?

8. Afleveren

Waar kunnen de boeken afgeleverd worden?

Is het stripboek gedrukt dan wordt het digitaal ook vrij beschikbaar via de website en social media.

9. Verspreiden

Hoe komt de verspreiding op gang?

 

Procesbegeleider

Christiaan Nieuwenhuize

Als stap 1 en 2 duidelijk zijn (plan en geld) kan er contact opgenomen worden met Christiaan Nieuwenhuize, de procesbegeleider van alle vertalingen. Hij werkt bij Wycliffe Bijbelvertalers voltijd voor het internationale stripboekproject. Christiaan levert de template die nodig is om te gebruiken bij het vertalen. Ook begeleidt hij de volgende stappen en helpt hij mee om de kwaliteit van het resultaat te waarborgen.

Neem contact op met Christiaan Nieuwenhuize: jmpbk.app@gmail.com

Help mee om Jezus Messias aan nog veel meer mensen te geven!