Over de maker

Willem de Vink

Willem de Vink kon goed tekenen en hij hield van Jezus. Hij droomde ervan dat zijn stripboek de hele wereld over zou gaan.

Willem de Vink zag het als kind voor zich dat zijn getuigenis de hele wereld over zou gaan. In zijn volwassen leven als tekenaar, schrijver en prediker leerde hij dat het stripverhaal een beeldtaal is die overal in de wereld begrepen wordt. Tenminste, als je de tekst en tekeningen eenvoudig houdt. Dus begon hij een stripverhaal over Jezus te maken.

Zendeling Anne van der Bijl zei: ‘Als je een wereldtaal spreekt, ligt de wereld voor je open.’ Willem beheerste een unieke wereldtaal! 

Om de strip te maken moest hij zijn andere werkzaamheden opzij zetten. Hij vertrouwde op God voor de voorzieningen voor zijn jonge gezin. Uitgevers zagen zijn idee niet zitten, dus had hij geen idee hoe het stripboek gedrukt zou kunnen worden. Toch werd dat mogelijk, dankzij een gift van een vrouw die in 1899 geboren was en zijn idee wél zag zitten.

Het stripboek Jezus Messias werd in 1993 gedrukt en gelanceerd tijdens de Pinksterconferentie van Opwekking. Naast het Nederlands kwamen dat jaar ook het Engels, Albanees en Russisch uit. Nu wordt het in 220 talen gelezen. Overal worden initiatieven genomen om het evangelie verder te verspreiden met dit boek.

Willem vertelt over zijn visie: ‘We zijn allemaal wereldburgers geworden, maar we hebben geen idee hoe we in vrede met elkaar verbonden kunnen zijn. Jezus leert ons wat daarvoor nodig is. Daarom zou iedereen de kans moeten krijgen om Zijn eenvoudige en nederige liefde te leren kennen. Mijn boek helpt daar geweldig bij.’

Willem en zijn vrouw Marian hebben voor het stripproject Stichting Wereldtaal opgericht. Zij stellen hun beeldmateriaal gratis beschikbaar, om zoveel mogelijk initiatieven mogelijk te maken. Zelf leven ze van giften.

Hun levensmotto vinden ze in deze woorden van Jezus:

‘Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.’ (Johannes 15:16)

Willem en Marian de Vink zijn blijven tekenen, schrijven en spreken. Hun teksten, tekeningen, preken, artikelen, meditaties en al hun boeken vind je op hun website.

Willem de Vink, maker van Jezus Messias

Help mee om Jezus Messias aan nog veel meer mensen te geven!