Je bent hier:

Impact beeldtaal

Mensen kijken veel meer naar beelden dan naar tekst. Daar speelt het stripverhaal Jezus Messias goed op in.

De motivatie om mensen kennis te laten maken met het evangelie door middel van beeldverhalen is zeer actueel. 

Beelden spreken sterk. Je hebt 2 seconden nodig om je een beeld te blijven herinneren. In dezelfde tijd kun je maar 5 tot 10 woorden onthouden.

Onderzoek in reclame geeft aan dat 60 tot 80 procent van de mensen contact heeft met beeld, 10 tot 15 procent met tekst.

De Bernulfuscodex uit 1050

In ons land kunnen 2,6 miljoen mensen van 15 jaar of ouder niet of slecht lezen. Dat is 1 op de 6 mensen. 

Wereldwijd is 25 procent van de mensen boven de 15 jaar analfabeet. Dat zijn 880 miljoen mensen. Per jaar komen er 60 miljoen analfabeten bij. Het percentage laaggeletterden ligt vele malen hoger.  

 Al eeuwenlang is de kerk overtuigd van de kracht van het beeld. De eerste strips waren beeldverhalen die de Bijbel illustreerden. Een complete strippagina vinden we al in de Bernulfuscodex uit 1050. De Armenbijbels uit de Middeleeuwen waren platenboeken. Het eerste volledig getekende evangelie (gebaseerd op de Bijbelvertaling van Maarten Luther) is van Hans Sebald Beham uit 1526. Sinds 1741 zijn Rooms Katholieke kerken verplicht de staties van Jezus’ kruisweg in hun gebouwen te visualiseren. 

Stripboek Jezus Messias staat in een rijke traditie.

Facebook
Twitter
LinkedIn

De impact van het stripboek Jezus Messias

Help mee om Jezus Messias aan nog veel meer mensen te geven!