Je bent hier:

Impact in levens

Jezus Messias maakt veel los. Er komen getuigenissen uit allerlei landen over de hele wereld.

'Afgelopen zondag stapte ik in de kerk op een mij onbekend stelletje af. Wat blijkt? De man kreeg van iemand op zijn werk het stripboek. Onderweg naar huis stopte hij langs de kant van de weg en ging lezen. "Dit is het," dacht hij. En ter plekke besloot hij om zijn leven aan Jezus te geven!'

'Ik was in duisternis, dit boek bracht licht in mijn leven. Het heeft mij geleerd om zuiver te leven. We moeten elkaar liefhebben en de behoeftigen helpen.'

'Hier wordt genóten van het stripboek. Ik zag een zusje dat de Franse tekst voor haar zusje vertaalt in een Arabisch dialect. Eén van die twee werd ook ons zusje. Mooi hè?'

'Dit verhaal groeit naar een climax, met een oproep om Jezus te volgen, precies zoals het evangelie door de eeuwen heen is doorgegeven. Het beste wat we voor evangelisatie hebben.'

'We hebben 80 stripboeken aan kinderen in een kinderhuis gegeven. Ze werden gelijk enthousiast bekeken en gelezen. Een jongetje van 10 kwam ons de volgende dag laten zien dat hij het boek onder zijn kussen bij zijn kostbare spulletjes had gelegd.'

'Ik gebruik het stripboek veel. Geeft ingang bij alle stammen en leeftijdsgroepen, ook bij moslims die in sommige gebieden de meerderheid vormen. Ik organiseer in de dorpen quizzen met als hoofdprijs een stripboek. Ik vertel erbij dat Jezus de echte Hoofdprijs is.'

'Het boek en de plaatjes hebben me echt geholpen om alles te begrijpen. Het heeft mijn geloof verdiept en helpt me om met de Here Jezus te wandelen. Ik ben erdoor dichter bij God gekomen.'

'Mijn werk is een gouden kans om kinderen die thuis niets meekrijgen iets mee te geven over het geloof. Daarom ontstond bij mij het verlangen om Jezus Messias te geven. De kinderen mochten hier iets over schrijven. Vooral de reactie van een meisje ontroerde me. Ze schreef: "God, U bent een schat!" Wat een vreugde zal er in de hemel zijn als ik er al zo blij van werd!'

'Ik ben hier in India opgegroeid met de vele goden van het hindoeïsme. Ik studeerde voor leraar. Maar tijdens mijn studie raakte ik mijn geloof in een god volledig kwijt. Totdat ik in een buurthuis in onze wijk het stripboek Jezus Messias in handen kreeg. Ik was heel kritisch tegenover het christelijke geloof, maar toen gebeurde het: ik werd direct geraakt door de inhoud van dit boek. Ik merkte dat deze God werkelijk van mij hield! Ik bleef Jezus Messias steeds opnieuw lezen en kreeg antwoord op mijn vragen over God. Voor mij als atheïst was Jezus Messias een geweldig begin. Dat gun ik alle atheïsten!'

'Het stripboek is hier al in meerdere talen vertaald. Mijn collega vertelde hoe twee van die talen in alle kerken wordt gebruikt op de zondagschool. Kinderen werden er door aangesproken en begonnen zich anders te gedragen. Ze waren gehoorzamer en ze beloofden niet meer te stelen. Onderwijzers op school merkten een verschil op. De openbare scholen hoorden hier van en ook zij gingen het boek op hun scholen gebruiken, met het zelfde gevolg.'

'Jullie hebben geen idee hoeveel deuren er met dit stripboek opengaan. Het levert zoveel bijzondere reacties op. Onderweg werd zelfs mijn boete voor te hard rijden kwijtgescholden toen ik de agenten een boek gaf. Maar het zijn de kleine verhalen die me raken. Ik sprak met een vrouwelijke politie-agent die twee kinderen heeft. Zij vertelde mij dat die elke avond voordat zij naar bed gaan tegen haar zeggen: "Tell us from the book mom, tell us from the book!" "Dus," zo vertelde zij mij, "elke avond moet ik mijn kinderen voorlezen uit Jezus Messias." Persoonlijk raakt dit mijn hart – dit is het mooiste wat je kan horen. Kinderen in het midden van nergens, die voor het slapen gaan willen horen over Jezus, dat is hoop voor de toekomst!'

'God leidt ons naar de juiste mensen om over Jezus te spreken. We hadden een stripboek in de Marathi taal bij ons en we wisten dat we het aan deze man moesten geven. De herder vertelde dat hij een beetje kon lezen en schrijven. Heel bijzonder, want in dit gebied zijn er weinig mensen die kunnen lezen en schrijven. De herder begon meteen te lezen en was erg blij. Hij ging het die avond aan zijn kinderen voorlezen en alle plaatjes over Jezus laten zien. Geweldig hoe God ons leidde naar deze man.'

'Op zondag 20 april jongstleden werd het stripboek ‘Jezus Messias’ aangeboden aan de Kabiye, een bevolkingsgroep in Togo, West-Afrika. De uitreiking werd een feestelijke gebeurtenis, waarbij enkele honderden christenen, tientallen kerkleiders en een vijftal kerkkoren bij betrokken waren. De feestelijk dienst eindigde dan ook met een uitbarsting van zang en muziek.'

'Johan Amooide woont in het mooie dorpje Guyaba in het binnenland van Suriname. Hij ontving een Jezus Messias stripboek van zijn onderwijzer op school (in Suriname wordt het stripboek via de scholen verspreid). Johan voelde zich direct aangetrokken tot de felle kleuren van het boek. Hij was verrast dat het boek is gepubliceerd in de Saramaccaanse taal die hij, zijn vrienden, en zijn ouders spreken. Normaal moet hij erg zijn best doen op school als hij probeert te lezen in de Nederlandse taal. Dit boek leest hij veel gemakkelijker. Hij hoeft hier niet veel energie in te steken om het te begrijpen. De klas van Johan krijgt van de onderwijzer de opdracht om het Jezus Messias stripboek te lezen als huiswerk. De volgende dag vraagt de onderwijzer de leerlingen wat ze mooi vinden in het boek. Johan is de eerste die antwoordt. Hij zegt: "Dat die man met de naam Jezus aan het kruis ging voor alle zonden van de wereld." De onderwijzer vraagt Johan of Jezus ook is gestorven voor zijn zonden, en Johan antwoordt: "Ja".'

Facebook
Twitter
LinkedIn

De impact van het stripboek Jezus Messias

Help mee om Jezus Messias aan nog veel meer mensen te geven!